Català
Español

Anàlisi de mercats

Descobreix els beneficis de la informació rellevant.
Alguns dels nostres projectes:
IDP
Institut d'Estudis Catalans
Universitat Pompeu Fabra
UAB - Igop Intranet
UAB - Centre Estudis Demogràfics
UAB - Quit
Campus Universitari de la Mediterrània
Diputació de Tarragona
CERCC, diputació de Barcelona
Barcelona Activa
La compra a casa
Fundació Castells Culturals de Catalunya
Centre Cochrane Iberoamericà
Molins English Center
Forma Item - ISEE
Soluziona
Zoltar Habilities
Practisub
Subway Comercial Diving
Neo Quads
Naturevents - Eventos de empresa
Amec Project
Amister Hotel
SBArea
Clipmedia
SPI
ILU ILUS
Floc - Pla Estratègic i Branding
Cochrane Collaboration
Leal i Associats Advocats - Comunicació
Tradeus
Tràmit Serveis Professionals
Associació Universitat d'Estiu Terres de l'Ebre
I&Project Zona Nord

Anàlisi de mercats - Descobreix els beneficis de la informació rellevant.

Consultoria estratègica  |   www.eralgrup.com   |  Cif: B-64748213  |  Dades legals
Eral Grup, estrategia & management, SL

CIF: B-64748213


info@eralgrup.com

El portal corporatiu d'Eral Grup, estrategia & management, SL té un caràcter informatiu i gratuït.

Els drets de la propietat intel·lectual d'aquest lloc, el seu disseny, l'estructura de navegació, el contingut i la base de dades són titularitat d'Eral Grup, estrategia & management, SL.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del lloc web www.eralgrup.com (i les corresponents variacions de dominis: .net, .org, .biz, .info) que Eral Grup, estrategia & management, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet que acceptaran explícitament aquestes condicions:

  • Cap dels continguts relacionats amb aquest web poden ser modificats de cap manera i no s'autoritza els usuaris d'Internet a emmagatzemar qualsevol tipus d'arxiu en aquest servidor.
  • Cap dels gràfics, icones, animacions, vídeos, textos, o qualsevol altre element d'aquest web pot ser copiat o distribuït separadament.
  • Eral Grup, estrategia & management, SL es reserva la facultat de modificar, sense previ avís, i de forma unilateral, els continguts del web que cregui oportuns.
  • Eral Grup, estrategia & management, SL no garanteix la inexistència de possibles errors, que seran resolts un cop detectats i analitzats, en la mesura que sigui possible, per part dels recursos humans d'Eral Grup, estrategia & management, SL. Eral Grup, estrategia & management, SL tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir.
  • Eral Grup, estrategia & management, SL no assumeix la responsabilitat dels llocs web de tercers que estan enllaçats en aquest web.
  • Aquest web no recull de forma sistemàtica dades personals dels seus usuaris. Les informacions rebudes mitjançant l'apartat "Contacta amb nosaltres" seran rebudes a una bústia de comunicacions i no s'emmagatzemaran en cap base de dades per garantir la confidencialitat i la privacitat d'aquestes dades.