Català
Español

Anàlisi de mercats

Descobreix els beneficis de la informació rellevant.
El mètode Eral
El nostre mètode per l'anàlisi de mercats
El nostre objectiu és obtenir, analitzar i interpretar la informació que ens ofereix el mercat. En aquest sentit, la nostra metodologia de treball es basa en uns paràmetres de qualitat que identifiquen clarament cada aspecte que volem analitzar. El nostre mètode de l'anàlisi i interpretació de dades es basa en les següents passes:

 1. Fixació dels objectius de l'estudi.
 2. Identificar clarament el mercat i totes les seves diferents variables.
 3. Recol·lectar les dades que el mercat ens ofereix a través de tècniques quantitatives i utilitzant els canals d'interacció adequats.
 4. Analitzar d'una forma descriptiva les dades obtingudes.
 5. Estudiar les dades recollides i els seus resultats.
 6. Analitzar i interpretar exhaustivament els resultats de l'anàlisi.
 7. Sintetitzar la informació per què sigui fàcilment comprensible i interpretable.
 8. Orientar l'empresa en les futures preses de decisions que es desprenen de l'estudi.
En definitiva, Eral Grup desenvolupa la metodologia adequada per aconseguir els millors resultats d'una anàlisi exhaustiva del mercat.

Anàlisi i interpretació de les dades obtingudes :

L'anàlisi de les dades obtingudes el presentarem d'una manera gràfica, clara i entenedora. Fàcil d'interpretar per qualsevol usuari de l'empresa des del director general al director de marketing.

Utilitzem gràfiques i representacions multimèdia per mostrar les dades i identificar el seu aspecte i el seu model principal.

Utilitzem les dades obtingudes per pronosticar les futures tendències del vostre mercat, estar preparats per les possibles futures fluctuacions d'aquest i poder respondre a elles de la millor manera.

Núvol de tags:

Anàlisi de mercats - Descobreix els beneficis de la informació rellevant.

Consultoria estratègica  |   www.eralgrup.com   |  Cif: B-64748213  |  Dades legals
Eral Grup, estrategia & management, SL

CIF: B-64748213


info@eralgrup.com

El portal corporatiu d'Eral Grup, estrategia & management, SL té un caràcter informatiu i gratuït.

Els drets de la propietat intel·lectual d'aquest lloc, el seu disseny, l'estructura de navegació, el contingut i la base de dades són titularitat d'Eral Grup, estrategia & management, SL.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del lloc web www.eralgrup.com (i les corresponents variacions de dominis: .net, .org, .biz, .info) que Eral Grup, estrategia & management, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet que acceptaran explícitament aquestes condicions:

 • Cap dels continguts relacionats amb aquest web poden ser modificats de cap manera i no s'autoritza els usuaris d'Internet a emmagatzemar qualsevol tipus d'arxiu en aquest servidor.
 • Cap dels gràfics, icones, animacions, vídeos, textos, o qualsevol altre element d'aquest web pot ser copiat o distribuït separadament.
 • Eral Grup, estrategia & management, SL es reserva la facultat de modificar, sense previ avís, i de forma unilateral, els continguts del web que cregui oportuns.
 • Eral Grup, estrategia & management, SL no garanteix la inexistència de possibles errors, que seran resolts un cop detectats i analitzats, en la mesura que sigui possible, per part dels recursos humans d'Eral Grup, estrategia & management, SL. Eral Grup, estrategia & management, SL tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir.
 • Eral Grup, estrategia & management, SL no assumeix la responsabilitat dels llocs web de tercers que estan enllaçats en aquest web.
 • Aquest web no recull de forma sistemàtica dades personals dels seus usuaris. Les informacions rebudes mitjançant l'apartat "Contacta amb nosaltres" seran rebudes a una bústia de comunicacions i no s'emmagatzemaran en cap base de dades per garantir la confidencialitat i la privacitat d'aquestes dades.